Varmeregnskab

Tilbage i 1997 blev det påbudt ved lov at indføre individuel aflæsning af energiforbrug i boliger ud fra et ønske om at reducere CO2-udslippet med 20 pct. (jf. Bekendtgørelse nr. 565 af 1. juli 1997).

Den individuelle måling af energiforbrug i bygninger blev indført for at motivere til et lavere ressourceforbrug og derved sikre en langsigtet gevinst for det globale miljø.

Aflæsning af energiforbruget i Baldersbo foretages med baggrund i vejledningen om individuel måling af el, gas, vand og varme. For aflæsning af energiforbruget til opvarmning af boligen er der installeret varmefordelingsmålere på alle radiatorerne.

Varmeregnskabsperioden

Varmeregnskabet for alle afdelinger i Baldersbo følger kalenderåret (1. januar til 31. december). Varmeregnskabet opgøres hvert forår, og regnskabet omdeles ca. tre måneder efter, boligselskabet har modtaget den sidste opgørelse fra leverandøren.

Måleraflæsning

Aflæsningen af målerne sker ved radioaflæsning, hvorved det ikke længere er nødvendigt at skulle have adgang til boligen. Målerne afleverer daglige aflæsninger via dataopsamlere, og aflæsningerne sendes via internettet til varmemålerfirmaet, som registrerer varmeforbruget for det enkelte lejemål.

Dataopsamlingen fra varmefordelingsmålerne samt udarbejdelse af varmeregnskabet udføres af Varmekontrol A/S, som er specialister til opgaven. Administrationen i Baldersbo står for arbejdet med at udbetale eller opkræve mindre- eller merforbrugt varme såvel som afstemning af det totale varmeregnskab for afdelingerne.

Varmeregnskabet

Varmeregnskabet er inddelt sådan, at varmemåleraflæsningen på radiatorvarmen udgør ca. 47 pct. af regnskabet, mens haneandele til varmt vand udgør ca. 23 pct., og grundgebyret til fællesvarme og transmissionstab i ledninger udgør de resterende ca. 30 pct.

Da nogle lejemål er placeret i yderpunkterne af bygningen og andre i midten, vil der være stor forskel i varmebehovet til opvarmning af boligen. Det er derfor nødvendigt at foretage en udligning i varmeregnskabet for at stille alle beboere i afdelingen ens, hvilket gøres ved at foretage en varmetabsberegning for alle lejemålene i afdelingen.

Varmetabsberegningen samt radiatorstørrelsen indgår i den endelige korrektionsfaktor, der udligner boligens placering i bygningen, således at lejemålene indbyrdes i afdelingen stilles ens varmemæssigt.

Den endelige varmeafregning er således bestræbt på, at den skal være så retfærdig for alle lejere som overhovedet muligt, men millimeterretfærdighed opnås aldrig, da alle beregninger tager udgangspunkt i teoretiske forudsætninger

Præstevænget 46 | 2750 Ballerup | Telefon: 4497 0886 | CVR: 48904912
Siden er senest opdateret d. 17.12.2014
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Baldersbo's website bruger cookies

Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du, at der anvendes cookies, som vi benytter til statistik og funktionalitet.
Luk