Topmenu

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du nogen af de oftest stillede spørgsmål. De er opdelt i en kategori for dig, der er beboer i Baldersbo, og dig der er boligsøgende.

Spørgsmål for beboere

 Hvordan skal jeg betale min husleje til Baldersbo?

Du kan vælge at lade din huslejebetaling foregå automatisk via betalingsservice, så du slipper for at tænke på betalingsfristen hver måned. Du kan også vælge at indbetale din husleje via mobile pay på nr. 921440 eller på bankkonto nr. 9444-0002098040 - husk at påføre navn, adresse og leje-/bolignummer.

 I hvilke afdelinger må man holde husdyr?

Det er de enkelte afdelinger, der selv bestemmer, om beboerne må holde husdyr eller ej. Beslutningen tages op som forslag på det årlige ordinære afdelingsmøde. I følgende afdelinger er det tilladt at holde husdyr:

Afd. 3 - Lindevænget
1 stk. husdyr tilladt

Afd. 6 - Lindevænget
1 stk. husdyr tilladt

Afd. 8 - Gl. Skolevej
1 stk. neutraliseret indekat tilladt

Afd. 14 - Eskebjerggård/ Måløvvang
1 stk. husdyr tilladt

Afd. 15 - Ahornsvej
1 stk. husdyr tilladt

Afd. 16 - Jørgen Andersensvej
1 stk. neutraliseret indekat tilladt

Afd. 17 - Måløv Hovedgade/ Måløvvang
1 stk. husdyr tilladt

Afd. 18 - Østerhøj
1 stk. husdyr tilladt

Afd. 28 - Frugthaven
1 stk. husdyr tilladt

 Må jeg godt installere en vaske- eller opvaskemaskine?

Ja, du må godt installere en vaske- og/eller opvaskemaskine i din bolig - under forudsætning af, at du kontakter teknisk afdeling i administrationen i Baldersbo, før installationen påbegyndes, og får en tilladelse til dette. Tilladelsen vil blive fremsendt med posten og indeholder de nærmere krav, der skal opfyldes, for at installationen lever op til de krav, der stilles af såvel lovgivningen som Baldersbo.

 Må jeg male mine døre og paneler hvide?

Før du påbegynder arbejder, der ændrer overfladebehandlingen af eksempelvis døre og paneler i din bolig, skal du ansøge teknisk afdeling i administrationen om tilladelse. Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvad du ønsker at male. Ansøgningen vil herefter blive behandlet, og du vil få et skriftligt svar. Hvis du får tilladelse, vil det være angivet, under hvilke forudsætninger arbejdet må udføres.

 Kan jeg fremleje min bolig?

Ja, det kan du godt, men der er en række betingelser, du skal opfylde, inden du kan få tilladelse til at fremleje din bolig - læs mere her.

 Kan jeg bytte bolig?

Ja, du har ret til at bytte med en lejer af anden lejebolig, der udelukkende anvendes til beboelse - det er dog underlagt visse betingelser. Læs mere her.

 Hvornår får vi vores varmeafregning?

I alle afdelinger løber varmeregnskabsåret fra 1. jan. til 31. dec. Varmeregnskabet afregnes tre måneder efter, at boligselskabet har modtaget den sidste opgørelse fra varmeudbyder.

 Hvorfor tæller varmemåleren, når radiatortermostaten er lukket?

Den ene årsag kan være, at radiatortermostaten er defekt og ikke lukker ordentligt, og der derved lukkes varme ind i radiatoren. Du skal derfor kontrollere, om radiatoren bliver kold, når radiatortermostaten er lukket, og melde til varmemester eller afdelingskontor, såfremt dette ikke er tilfældet.

Den anden årsag kan være, at varmeanlægget i afdelingen er et étstrenget varmeanlæg, hvilket betyder, at både tilgangs- og afgangsrøret på radiatoren er tilkoblet samme lodrette varmerør. Når der bliver lukket for radiatortermostaten på tilgangsrøret på radiatoren, opstår der en selvcirkulation i radiatoren gennem afgangsrøret ved, at det varme vand siver ind øverst i røret og det kolde vand ud nederst i røret. Fænomenet vil gælde for de fleste radiatorer i afdelingen og vil derfor være uden betydning for det samlede varmeregnskab for afdelingen.

 Hvor lang opsigelsesperiode har jeg?

Bor du i en ungdomsbolig eller ældre/plejebolig, har du seks ugers opsigelse til den 1. i en måned og med fraflytning senest 14 dage før ophør. Bor du i en almindelig almen bolig, har du tre måneders opsigelse til den 1. i en måned og med fraflytning senest 14 dage før ophør. Opsigelsen skal være skriftlig. Står der to personer på lejekontrakten, skal begge underskrive opsigelsen.

 Hvor meget står der på vedligeholdelseskontoen?

Der står ikke noget. Alle Baldersbos afdelinger kører efter det såkaldte Normalvedligeholdelsesreglement for model A med istandsættelse ved fraflytning. Det vil sige, at afdelingen overtager udgiften til den normale istandsættelse af lofter og vægge ved fraflytning med 1 pct. pr. måned, regnet fra indflytning. Når du har boet i lejemålet i otte år og fire måneder, vil afdelingen helt have overtaget udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning.

Spørgsmål for boligsøgende

 Hvor gammel skal man være for at blive skrevet på venteliste?

Du kan blive skrevet på venteliste, når du fylder 15 år. Du kan få en bolig fra du er fyldt 18 år, da du skal være myndig for at kunne skrive under på en lejekontrakt.

 Hvor lang er ventetiden på en bolig?

Det er meget svært at sige, hvor lang ventetiden er. Det kommer an på, hvor stor en bolig du ønsker, hvor mange personer I er, hvilken beliggenhed I ønsker, samt hvor stor fraflytning der er fra Baldersbos afdelinger.

 Hvad er et opnoteringsnummer?

Dit opnoteringsnummer er det personlige nummer, du har på venteliste. Du kan se dit opnoteringsnummer på det opnoteringsbevis, du fik tilsendt, da du skrev dig op til en bolig hos os eller på én af de efterfølgende opkrævninger, vi har tilsendt.

 Kan opnoteringsnummeret overdrages til tidligere ægtefælle/samlever, til søn/datter eller 3. person ?

Kun i to tilfælde: Ved dødsfald kan opnoteringsnummeret overdrages til den efterladte ægtefælle eller en hermed sidestillet person, og herudover kan man som boligsøgende også overdrage sin plads på oprykningsventelisten til ægtefællen eller en hermed sidestillet person, hvis man pga. alder eller sygdom flytter til en almen ældrebolig eller lignende. 

 Hvordan kan jeg betale det årlige ajourføringsgebyr?

Du kan vælge at tilmelde betalingen til Betalingsservice, så du slipper for at tænke på betalingsfristen hvert år. Du kan også vælge at indbetale gebyret via mobile pay på nr. 208656 eller på giro nr. 0328820, kode 01 - husk at påføre dit opnoteringsnummer, så vi kan placere indbetalingen.

 Hvordan tilmelder jeg betaling af ajourføringsgebyret til Betalingsservice?

Du kan tilmelde regningen i din bank eller via netbank. Du skal oplyse PBS nr. 07617607, debitor nr. 00001 samt dit kundenummer, som er hele dit opnoteringsnummer med 9900 foran - i alt 15 cifre.

 Hvorfor er jeg slettet fra ventelisten?

Du kan være slettet fra ventelisten, fordi du ikke har betalt det årlige ajourføringsgebyr rettidigt eller fordi du har fået en bolig i Baldersbo.

Har du brug for at få fat i os? Her finder du de adresser og telefonnumre du har brug for.

Præstevænget 46 | 2750 Ballerup | Telefon: 4497 0886 | CVR: 48904912
Siden er senest opdateret d. 01.12.2022
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Baldersbo's website bruger cookies

Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du, at der anvendes cookies, som vi benytter til statistik og funktionalitet.
Luk