Opsigelse af din bolig

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal det altid foregå skriftligt. Står du som lejer sammen med en anden på lejekontrakten, skal I begge to underskrive opsigelsen.

Du har tre måneders opsigelse til den 1. i en måned og med fraflytning senest 14 dage før ophør.

Bor du i ungdomsbolig, ældre- eller plejebolig, har du dog kun 6 ugers opsigelse til den 1. i en måned med fraflytning senest 14 dage før ophør. Hvis du ønsker at fraflytte, før opsigelsen træder i kraft, bedes du opgive den nøjagtige dato for fraflytning på opsigelsen. Baldersbo vil så forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt efter fraflytning og istandsættelse.

Fremvisning af din bolig

Du skal selv stå for fremvisningen af din bolig - det er lovpligtigt. Vi skal derfor bede dig oplyse, hvilket telefonnummer, der skal benyttes i forbindelse med fremvisning af din bolig. Vi gør opmærksom på, at telefonnummeret vil blive oplyst i vores tilbudsbreve.

Fraflytning senest 14 dage før ophør

Din bolig skal være fraflyttet og tømt for alt indbo senest 14 dage før lejeforholdets ophør. Årsagen til, at boligen skal være fraflyttet 14 dage før ophør, er, at boligen skal istandsættes i denne periode. Hvis du vil vide mere om fraflytning af boligen, kan du læse fraflytningsbrochuren 'Når du flytter'.

Vi skal gøre dig opmærksom på, at du også hæfter for husleje m.m. for din opsagte bolig i istandsættelsesperioden.

Baldersbo aflæser og afmelder varme- og elmåler, hvorimod du selv skal sørge for flytning/afmelding af tv-pakke, telefon og evt. internetforbindelse.

HUSK at melde adresseændring til Folkeregisteret senest fem dage efter fraflytning.

Du skal oplyse din nye adresse

Af hensyn til senere afregning har du pligt til at oplyse din nye adresse. Det vil samtidig være en god idé, hvis du opgiver dit cpr.nr. og giver samtykke til, at vi må benytte det., så et evt. tilgodehavende kan udbetales hurtigere via NEMkonto.

Opsigelsesformular

Da vi som nævnt skal modtage en række oplysninger fra dig, anbefaler vi, at du opsiger din bolig ved at benytte vores opsigelsesformular, som du åbner ved at klikke på linket til højre.

Den udfyldte og underskrevne opsigelsesformular kan enten mailes til flytte@baldersbo.dk eller sendes med posten til Baldersbo, Præstevænget 46, 2750 Ballerup. Når vi har modtaget din opsigelse, vil vi fremsende en bekræftelse på denne.

Overtagelseserklæring

Hvis du ønsker at indgå en aftale med den nye lejer om overtagelse af noget af dit indbo, eller hvis den nye lejer ønsker at bibeholde ændringer, du har foretaget, skal du, inden boligen synes, sørge for, at I får udfærdiget en erklæring om dette. Erklæringen, der skal underskrives af både dig og den nye lejer, skal afleveres senest ved udflytningssyn af boligen og er først gyldig, efter boligselskabet har besigtiget boligen og godkendt aftalen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt eventuelt indbo kan overdrages til en ny lejer, bedes du kontakte dit lokale ejendomskontor eller teknisk afdeling i Baldersbo.

Til at udfærdige en erklæring skal du benytte vores formular, som du åbner ved at klikke på linket til højre.

Har du brug for at få fat i os? Her finder du de adresser og telefonnumre du har brug for.

Præstevænget 46 | 2750 Ballerup | Telefon: 4497 0886 | CVR: 48904912
Siden er senest opdateret d. 02.12.2019
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Baldersbo's website bruger cookies

Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du, at der anvendes cookies, som vi benytter til statistik og funktionalitet.
Luk