Forsikring

Bygningerne i de enkelte boligafdelinger er forsikret mod brand og vandskade. Vi anbefaler, at du som lejer tegner en indboforsikring suppleret med glas og kumme. Uden indboforsikring får du nemlig ingen dækning for møbler, tæpper, tøj, sko med videre, hvis uheldet er ude.

Vær derfor opmærksom på, om du har en indboforsikring, og om den dækker tilstrækkeligt i forhold til værdien af dit indbo. Tjek også om forsikringen dækker indbo i dit kælderrum, eller om der er forbehold for det! Glas- og kummeforsikring er normalt et tilvalg til indboforsikringen og dækker i tilfælde af, at du kommer til at udøve skade på fx vinduesruder, wc-kumme, håndvask eller komfurets glaskeramiske plade.

Hvad dækker indboforsikringen normalt?

Indboforsikringen dækker skader på dine private ejendele forårsaget af brand, vandskade, tyveri, røveri eller andet. Desuden sørger indboforsikringen for skadesbegrænsning på indbo, lige efter ulykken er sket, dvs. der er dækning for fjernelse af ting, der kan tage skade af at blive i din bolig, samt rengøring og opmagasinering af dit indbo, indtil boligen er istandsat.

Indboforsikringen dækker også eventuelle ekstraudgifter til en midlertidig bolig, hvis din bolig vurderes ubeboelig i en længere periode. Det er også indboforsikringen, der dækker eventuel midlertidig genhusning, hvis din bolig er ubeboelig efter en skade.

Hvad dækker boligafdelingens forsikring?

Din boligafdeling har tegnet de lovpligtige forsikringer, der dækker brand-, vand-, og stormskader på afdelingens bygninger. Bygningerne er altså forsikret mod skader, som skyldes ildebrand, sprængte vandrør og stormskader, der er opstået ved orkanlignende forhold.

Der skal gøres opmærksomt på, at du som lejer kan komme til at hæfte for afdelingens selvrisiko på bygningsforsikringen, såfremt du ved grov uagtsomhed er skyld i en vandskade. Dette kan eksempelvis ske, hvis du har en ulovligt tilsluttet vaske- eller opvaskemaskine, eller hvis et akvarium sprænger læk.

Præstevænget 46 | 2750 Ballerup | Telefon: 4497 0886 | CVR: 48904912
Siden er senest opdateret d. 22.11.2013
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Baldersbo's website bruger cookies

Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du, at der anvendes cookies, som vi benytter til statistik og funktionalitet.
Luk