Individuel køkkenudskiftning

I Baldersbo afdeling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 og 14, 15, 17, 18 og 28 er der mulighed for såkaldt individuel køkkenudskiftning. Det betyder, at du som lejer kan udskifte det eksisterende køkken med et, du selv vælger, mod at betale en forhøjet husleje i en periode på ti år - dog under hensyntagen til de krav boligselskabet stiller til køkkenet.

Hvis du ønsker at bruge ordningen og udskifte dit køkken, skal du henvende dig til et af de køkkenfirmaer, der står på Baldersbos præferenceliste over leverandører og fabrikater. Ønsker du et andet fabrikat end dem, der fremgår af listen, skal du bede det pågældende køkkenfirma om at rette henvendelse til administrationen i Baldersbo.

Du kan købe køkken for maksimalt 83.000 kr. inkl. moms. Hårde hvidevarer kan ikke finansieres under ordningen med individuel køkkenudskiftning.

Køkkenleverandøren skal stå for hele køkkenudskiftningen, dvs. el-, vvs-, tømrer- og snedkerarbejder samt rådgivning og prisfastsættelse af de pågældende arbejder, og projektet skal godkendes af administrationen i Baldersbo.

Enkelte arbejder, som nedtagning og bortkørsel af det gamle køkken samt malerarbejder i det nye køkken, kan du som lejer selv stå for, hvis du ønsker det, og dermed gøre projektet billigere.

Når Baldersbo har godkendt køkkenudskiftningen overfor køkkenleverandøren, og arbejdet er tilendebragt, sørger Baldersbo for at det nye køkken bliver finansieret via boligafdelingens frie midler, således at der sker en gradvis tilbagebetaling og forrentning af boligafdelingens frie kapital. Med den for tiden gældende rentesats kan du påregne at skulle betale ekstra husleje på ca. 100 kr. pr. måned i 10 år pr. 10.000, kr., der udføres køkken for. Efter 10 år vil huslejen blive nedsat med den andel, der er gået til betalingen for køkkenet.

Hvis du har spørgsmål til ordningen med individuel køkkenudskiftning, er du velkommen til at kontakte administrationen i Baldersbo for råd og vejledning.

Præstevænget 46 | 2750 Ballerup | Telefon: 4497 0886 | CVR: 48904912
Siden er senest opdateret d. 06.11.2023
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Baldersbo's website bruger cookies

Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du, at der anvendes cookies, som vi benytter til statistik og funktionalitet.
Luk